ONZE DOCENTEN 

Pool ANDRIES, Ere-Departementshoofd/Curator, Fotomuseum Provincie Antwerpen

Doceert de cursus Kunst en Foto
 
Start van deze cursus: 2021 - 2022

Tom BOIY, doctor Oosterse studies, licentiaat geschiedenis. Leraar Europese school Brussel

Doceert de cursus Vooraziatische kunst
 
Start van deze cursus: 2019 - 2020

Danielle CALUWÉ, licentiaat kunstwetenschap

Member GLASS ICOM, researcher Departement Archeologie en Kunstwetenschappen - VUB

Doceert de cursus Beeldhoudkunst Romaans en Gotiek
start van deze cursus: 2019 - 2020
 
Doceert de cursus Beeldhouwkunst Renaissance en Barok 
Start van deze cursus: 2022 - 2023

Stefan de CLIPPELE, architect

Doceert de cursus Bouwkunst België: moderne en hedendaagse tijden, start van deze cursus: 2019 - 2020

Doceert de cursus Bouwkunst: middeleeuwen en nieuwe tijd, start van deze cursus: 2020 - 2021
Doceert de cursus Bouwkunst Europa: moderne en hedendaagse tijden, start van deze cursus: 2022 - 2023

Kristin DEGLAS, licentiaat kunstgeschiedenis

Docente

Doceert de cursus
Actuele Kunst I , start van deze cursus: 2023- 2024
Actuele Kunst II , start van deze cursus: 2020- 2021

Peter DE LAET, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Curator Albert Van Dyckmuseum Schilde en lesgever kunst en cultuur SENSE

Doceert de cursus Schilderkunst algemeen: renaissance en barok, start van deze cursus:  2019 - 2020 
Doceert de cursus Schilderkunst algemeen: romaans tot gotisch, s
tart van deze cursus:  2020 - 2021 
Doceert de cursus Textiele kunsten, start van deze cursus:  2021 - 2022 

Koen DEMARSIN, Master archeologie, Master na Master Wereldgodsdiensten, Interreligieuze Dialoog en Religiestudie. 
Hoofdcoördinator Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Zelfstandige (bijberoep): erfgoedprojecten

Doceert de cursus Griekse en Romeinse kunst, start van deze cursus: 2021 - 2022
Doceert de cursus Laat- antieke en Byzantijnse kunst, start van deze cursus: 2022 - 2023

Anne DE NEYS, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde, licentiaat Oosterse filologie

Gids KMSKA

Lesgever kunstgeschiedenis volwassenenonderwijs

Doceert de cursus Kunst negentiende eeuw I, start van deze cursus: 2020 -2021
Doceert de cursus Kunst negentiende eeuw II, start van deze cursus: 2021 -2022
Doceert de cursus Kunst 1900-1950, start van deze cursus: 2022 - 2023

Jan DEWILDE, licentiaat oudheidkunde en kunstgeschiedenis: musicologie

Bibliothecaris Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, Coördinator Studiecentrum Vlaamse muziek

Doceert de cursus Hoogtepunten van de Vlaamse muziek
 
Start van deze cursus: 2020 - 2021 

Paul HUVENNE,  Ere-Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Ondervoorzitter van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen.

Doceert de cursus Beeld-denken
 
Start van deze cursus: 2019 - 2020 

Jan LAMPO, licentiaat geschiedenis

Wetenschappelijk medewerker AMVC-Letterenhuis

Auteur

Doceert de cursus Cultuurgeschiedenis
 
Start van deze cursus: 2020 - 2021 

Marie-Anne PERSOONS, doctor Oosterse studies, licentiaat wijsbegeerte.

Adviseur internationaal beleid, Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming.
Secretaris van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen.


Doceert de cursus Kunst van de Islamwereld, start van deze cursus 2019 - 2020
Doceert de cursus Kunstfilosofie, start van deze cursus 2021 - 2022
Doceert de cursus 
Kunst van Zuid- en Oost-Azië, start van deze cursus 2022 - 2023

Piet STRYCKERS, licentiaat musicologie

Musicus en docent Conservatorium Antwerpen

Doceert de cursus Muziekgeschiedenis van gregoriaans tot Bach
Start van deze cursus:  2021 - 2022
 
Doceert de cursus Muziekgeschiedenis van Mozart tot Messiaen
Start van deze cursus:  2022 - 2023 

Lies VANBIERVLIET, licentiaat kunstgeschiedenis, meester in conservatie-restauratie

Docente AP Hogeschool Antwerpen/Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, restaurator KMSKA

Doceert de cursus Conservatie & Restauratie 
 
Start van deze cursus: 2021 - 2022 

Marie-Paule VANLATHEM, licentiaat oosterse filologie en geschiedenis

Onderzoekster egyptologie

Doceert de cursus Egyptische kunst 
 
Start van deze cursus: 2020 - 2021 

Beatrijs WOLTERS van der WEY, doctor in de kunstwetenschappen, licentiaat klassieke filologie.    Wetenschappelijk medewerker KMSK Brussel, onderzoekster kunstwetenschappen KU Leuven.
Voorzitter van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen

Doceert de cursus
Schilderkunst in de Nederlanden: Vlaamse Primitieven, Start van deze cursus: 2019 - 2020
Schilderkunst Nederlanden: de eeuw van Bruegel
Start van deze cursus:
 2020 - 2021
Schilderkunst Nederlanden: de eeuw van Rubens, Start van deze cursus: 2022 - 2023 

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter : Dr. Beatrijs WOLTERS van der WEY, Onderzoekster kunstwetenschappen, leerkracht klassieke talen

 

Ondervoorzitter : Dr. Paul HUVENNE, Ere-Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

 

Leden :

Dr. Helena BUSSERS

Dhr Frank HELLEMANS

Dr. Elsje JANSSEN

Dr. Marie-Anne PERSOONS (secretaris-penningmeester)

Mw Els SPITAELS

Mw Véronique VAN DE KERCKHOF