EXAMENS & DELIBERATIE
 

Vanaf 2018-2019 schakelen wij gradueel over naar een vierjarige lessencyclus van een 3-jarige lessencyclus naar een 4-jarige. De overgang zal zo geregeld worden dat wie in het oude systeem is gestart geen hinder zal ondervinden.

 

Studenten kunnen ofwel voltijds of deeltijds studeren binnen het traject naar het getuigschrift van gegradueerde in de kunstgeschiedenis, ofwel vrije vakken volgen zonder examen af te leggen.

 

Voltijdse studenten lopen vier jaar cursus en nemen jaarlijks 8 vakken op tijdens de eerste drie studiejaren en leggen in het laatste jaar 6 vakken en de eindscriptie af. Elk jaar worden zij gedelibereerd en slagen voor het desbetreffende studiejaar wanneer zij voor elk vak minstens 50 % behalen en minstens 60 % over de totaliteit van de vakken.

 

Deeltijdse studenten werken de opleiding af volgens hun eigen tempo. Zij nemen jaarlijks enkele vakken op waarover zij examen afleggen en sparen zo credits bij elkaar voor elk vak waarvoor zij minstens 60 % behalen. Deze credits blijven onbeperkt geldig zodat de student op elk moment zijn studies kan verderzetten of afmaken.

 

Zowel bij voltijdse als deeltijdse studenten wordt het getuigschrift van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen verleend na het succesvol afwerken van 30 vakken en de eindscriptie.

 

Vrije studenten schrijven zich in voor één of meerdere vakken zonder examen af te leggen.