Panamarenko.jpg

CURSUSPAGINA  KUNST VANDAAG DEEL 1

Korte inhoud: Na de Tweede Wereldoorlog verschijnen er in de plastische kunsten opvallend veel nieuwe tendensen en experimenten. Ze doorbreken het traditionele onderscheid tussen de verschillende kunstuitingen. Kunst is een weerspiegeling van het nieuwe tijdsbeeld met zijn technologische ontwikkelingen, grote mobiliteit en groeiende media, maar stelt ook vragen en toont frustraties over de zin van deze jachtige maatschappij. 

Docent: Kristin Deglas

Cursusdata: op donderdag 6, 13, 20 februari 5, 12, 19, 26 maart, telkens van 18 tot 20 uur
Examen:
  het schriftelijk examen heeft plaats op donderdag 2 april (onder voorbehoud); cursisten die aan het examen wensen deel te nemen worden verzocht zich vooraf on-line in te schrijven en dit uiterlijk op 26 maart 2020 door het invullen van het inschrijvingsformulier (nog niet beschikbaar).  

Facultatieve uitstap

Locatie: zowel cursus als examen op de KHI locatie Van Celst

Communicatie met docent: de docent kan op volgend mailadres gecontacteerd worden: kristindeglas@gmail.com 

Gelieve zich te wenden tot het secretariaat voor algemene vragen die niet rechtstreeks met de betrokken cursus te maken hebben. 

DOWNLOADSECTIE   KUNST VANDAAG DEEL 1 *

Cursusmateriaal:

- Syllabus : Download hier

 

* Cursisten worden eraan herinnerd dat het cursusmateriaal enkel voor persoonlijk gebruik aangeboden wordt en verspreiding naar derden een inbreuk betekent op de intellectuele eigendom van de docent. Deze cursuspagina wordt na het examen of de facultatieve uitstap afgesloten.